NYESTE
Født:
1947, Danmark

Peter Bogason

Født i Viborg

Peter Bogason blev student i 1966 og var artillerisergent i Søværnet 1966-69 og havde ”sommertjeneste” i årene 1970-72, hvilket finansierede hans studier ved Københavns Universitet.

Som cand.mag. i samfundsfag og historie blev han efter at være blevet Ph.d ansat på Københavns Universitets Institut for Samfundsfag som lektor, senere docent i offentlig forvaltning. I 1991 blev han professor i forvaltning på Roskilde Universitet, hvor han var leder af Center for Lokal Institutionel Forskning.

Peter Bogason tog sin afsked som professor i 2007 og har siden arbejdet som selvstændig konsulent for offentlige organisationer og Huset Mandag Morgen. Han er gift og har 2 børn.

Bibliografi

2012  Koldkrigerens hemmelighed
2014  Family

 

Family af Peter Bogason

af Christian Møgeltoftd. 23. juli 2014
Hvorfor bogen om en pæredansk familie har fået titlen “FAMILY” er en lige så stor gåde som Hovedlands motiver til at udgive makværket. Den bagvedliggende idé er ellers god: Via punktnedslag i fem af den nyere histories skelsættende begivenheder tager forfatteren en serie øjebliksportrætter en vilkårlig dansk familie. Desværre skriver Peter Bogason med så stor […]